Sh. Budhram
Chairman
Sh. Kanaram Garg
Secretary
Smt. Sushila Meghwal
Treasurer
Smt. Laxmi
Deputy Chairman
Sh. Ramratan
Member
Sh. Munnaram Garg
Member
Sh. Naruram Kumhar
Member
Sh. Madanlal Garg
Member
Sh. Magharam Meghwal
Member
Sh. Rajkumar Meghwal
Member
Sh. Sarveshwar Shastri
Member
Member
No. Position in the Board Name
1 Chairmain Sh. Budhram
Village Bana, Dungargarh
Social Work
2 Secretary Sh. Kanaram Garg
Behind M.S. College, Ranisar Baas, Bikaner.
Social Work
3 Treasurer Smt. Sushila Meghwal
Bhinasar, Bikaner
Social Work
4 Deputy Chairman Smt. Laxmi Solanki
Near Kesardesar Well, Old Ginnani, Bikaner.
Social Work
5 Member Sh. Ramratan
Village Jhajhu, Tehsil Kolayat, Bikaner.
Social Work
6 Member Sh. Munnaram Garg
Village Sarunda, Tehsil Nokha, Bikaner.
Social Work
7 Member Sh. Naruram Kumhar
Village Sarunda, Tehsil Nokha, Bikaner.
Social Work
8 Member Sh. Madanlal Garg
Village Mandal, Tehsil Kolayat, Bikaner.
Social Work
9 Member Sh. Magharam Meghwal
Village Sarunda, Tehsil Nokha, Bikaner.
Social Work
10 Member Sh. Rajkumar Meghwal
Sarvoday Basti, Bikaner.
Social Work
11 Member Sh. Sarveshwar Shastri
152-A, Nandpuri, Malviya Nagar, Jaipur.
Social Work